Diagnostika a servis

Měříme průtokové, tlakové a teplotní parametry proudících kapalin v uzavřených potrubních systémech. Používáme nedestruktivní metodu měření průtoku ultrazvukovým příložným průtokoměrem, teploty měříme příložnými teploměry a tlak snímáme na místních odběrech z potrubí. Záznamem naměřených hodnot průtoku, tlaku a teploty je ukládán do paměti přístroje v reálném čase měření.
Provádíme jednorázová měření,  24-hodinová nebo několikadenní měření dle potřeb zákazníka.

Diagnostikujeme provozní parametry měřicích a regulačních prvků, výkonové charakteristiky čerpadel, úniky a ztráty kapalin v potru- bních rozvodech, teplotní spády, tlakové ztráty, výkony chladicích a tepelných zařízení.

Při diagnostice jsme schopni zaznamenávat současně až 6 fyzi- kálních veličin najednou v reálném čase v těchto měřících bodech:
  • 1. a 2. – Měření průtoku na dvou potrubích zároveň se záznamem
  • 3. a 4. – Měření hodnot tlaku na dvou bodech zároveň se záznamem
  • 5. a 6. – Měření teploty kapaliny na dvou bodech zároveň se záznamem
  • 7. – Měření teploty okolí ( externí zařízení )
Diagnostika a servis Diagnostika a servis
Diagnostika a servis Diagnostika a servis
Diagnostika a servis Diagnostika a servis

Technická zpráva a analýza naměřených hodnot z provedených měření v podobě tabulek a grafů je součástí dodávky. Výsledky zpracovávají odborníci na hydraulické výpočty.

Měření tloušťky stěn a korozivních úbytků potrubí

Měříme tloušťky stěn materiálů nedestruktivní ultrazvukovou metodou. Měření lze provádět za provozu bez nutnosti odstávky nebo vypuštění obsahu potrubí nebo nádrží. Měříme tloušťky stěn ocelových konstrukcí, potrubí a nádob v rozsahu 0,5 až 75 mm.

Materiály ocel, šedá a tvárná litina, PVC, PE, sklo, teflon mosaz, měď, hliník, polykarbonát a titan.

Korozivní úbytky materiálu ocelových a litinových potrubí, nadzemních nádrží, ocelových nosníků a konstrukcí měříme ultrazvukovou metodou a jsou následně vyhodnocovány ze známých rozměrů původních materiálů.

Servis

Servisní středisko je „Akreditovaným servisním střediskem“ pro regulační ventily CLA-VAL SA. Máme oprávnění provádět návrhy, opravy, údržbu, seřizování a instalace regulačních ventilů CLA-VAL SA. K těmto výkonům byli naši pracovníci vyškoleni švýcarským výrobcem CLA-VAL SA a jejím výhradním zastoupením pro Českou republiku společností ATJ speciál s.r.o.

Vybavení servisního vozidla umožňuje provádět servisní a údržbové práce vodoměrů, průtokoměrů, regulačních ventilů, čerpadel a armatur. Vozidlo je vybaveno elektrocentrálou pro servisní zásahy v místech bez el. energie, samostatnými osvětlovacími tělesy a čerpací technikou pro čerpání vody ze zaplavených míst. Součástí výbavy vozidla jsou přístroje pro provádění diagnostického měření průtokových, tlakových a teplotních veličin v potrubích vodovodů, teplovodů a ostatních produktovodech v průmyslu.

Diagnostická měření a servis zajišťujeme v odvětvích:

Vodárenství, teplárenství, chladicí věže a zařízení v energetice, chemický a potravinářský průmysl, petrochemie.