Projektová a inženýrská činnost

Zajišťujeme uzemní a stavební povolení včetně zpracování dokladů DOSS a účastníků stavebního řízení. Vyhotovujeme kompletní rozsah dokumentace ve všech fázích a stupních zpracování investičního záměru od studií proveditelnosti, ekonomické návratnosti až po dokumentaci skutečného provedení, návrhu komplexních zkoušek a zkušebních provozů zařízení. Naše projekty směřují do vodárenství, teplárenství, energetiky, potravinářského a chemického průmyslu.

Hlavní obory projektové a inženýrské činnosti

Technologická zařízení staveb ve vodárenství:

 • Čerpací stanice pro pitnou vodu
 • Čerpací stanice odpadních vod
 • Náhrada plynného chloru dávkováním roztoku chlornanu sodného (NaClO)
 • Neutralizační stanice chloru
 • Dávkovací systémy pro úpravu a dezinfenkci pitné vody
 • Dochloravací stanice
 • Analytické přístroje pro monitoring kvality pitné a odpadní vody
 • Tlakové regulace a protirázové ochrany
 • Stanovená a provozní měřidla průtoku vody a technických kapalin

Průmyslové stavby:

 • Průmyslová chladící technika
 • Klimatizace a tepelná čerpadla
 • Ventilační a vzduchotechnické systémy
 • Zpětné získávání tepla z technologických procesů
 • Potrubní nerezové systémy
 • Rozvody stlačeného vzduchu

Pozemní stavitelství pro vodárenství:

 • Vodojemy a jejich vybavenost
 • Liniové stavby vodovodů a kanalizací
 • Monolitické stavby