Výstavba a rekonstrukce

Společnost v dnešní podobě zajišťuje kompletní realizaci ve všech fázích výstavby od stavebních prací, montáže strojně technologických zařízení, řízení procesů po konečnou finalizaci a kompletaci celém stavby. Disponujeme vlastní strojní výrobou, svářecí technologií, plně vybavenými montážními vozidly, zdvihacími mechanismy a skladovacími a montážními prostory pro předmontáž a kompletaci stavby. Stavební činnost zajišťují naši pracovníci s dlouholetou zkušeností v oboru. Nemalou úlohu mají naši projektanti, kteří spolupracují se stavbyvedoucími při realizaci stavby. Tato dlouhodobě zavedená praxe generuje správné provedení jednotlivých částí staveb, tak stavby jako celku.

Hlavní činnosti

Technologická zařízení staveb ve vodárenství:

 • Čerpací stanice surové a pitné vody
 • Automatické tlakové stanice ( ATS )
 • Protirázové ochrany ve vodovodních sítích a čerpacích stanicích
 • Vystrojení a řízení vodojemů
 • Náhrada plynného chloru dávkováním roztoku chlornanu sodného (NaClO)
 • Neutralizační stanice chloru
 • Dávkovací systémy pro úpravu a dezinfenkci pitné vody
 • Dochlorovací stanice
 • Analytické přístroje pro monitoring kvality pitné a odpadní vody
 • Využití odpadního tepla z výrobních procesů a tepelného potenciálu pitné a odpadní vody
 • Redukční ventily a regulační armatury v potrubních rozvodech
 • Vodoměry, průtokoměry, kalorimetry a stanovená měřidla
 • Vodoměrné, redukční a manipulační uzly v podzemních šachtách
 • Čerpací stanice odpadních vod
 • Sanace a nátěry ocelových potrubí a konstrukcí

Průmyslová chladicí zařízení

 • Kompresorové chladicí jednotky
 • Ventilátorové chladiče kapalin
 • Chladicí věže
 • Klimatizace a tepelná čerpadla
 • Systémy zpětného získávání tepla z chladicích zařízení
 • Průmyslové aplikace tepelných čerpadel
 • Potrubní rozvody teplonosných médií

Pozemní stavby

 • Výstavba a rekonstrukce vodojemů
 • Stavební úpravy a rekonstrukce budov a vodohospodářských objektů
 • Liniové stavby vodovodů a kanalizací
 • Monolitické stavby
 • Sanace stavebních konstrukcí

Výroba ocelových konstrukcí a dílů

 • Nerezové potrubní rozvody a konstrukce
 • Nerezové žebříky a zábradlí
 • Vstupní nerezové poklopy a madla
 • Zakázková výroba nerezových konstrukcí a dílů
 • Svářečské práce
Výstavba a rekonstrukce Výstavba a rekonstrukce
Výstavba a rekonstrukce Výstavba a rekonstrukce
Výstavba a rekonstrukce Výstavba a rekonstrukce