Významné projekty

ROK PŘEDMĚT ZAKÁZKY – název akce – referenční listy
2020 Doplnění přenosu IŘS – pásmová měřidla provoz sítě oblast 1, I. část – měřící tratě – pásmo 125, Praha 8
2019 ÚV Káraný – Obměna uzávěrů na AO5 – III. VŘ
ČS Vidoule – Obnova čerpadla M13 a M11
2018 Rekonstrukce pískových filtrů č.13-18: I. etapa – armaturní komora
Kyjský uzel, obnova měření průtoku na DN1200
2017 Komplexní opaření na zdroji pitné vody Káraný
ÚV Káraný – Rekonstrukce vystrojení vzdušníkových šachet a Obnova uzávěrů na AO6
2016 Stabilní dochlorovací stanice šachty Nedokončená, Praha 10
Obnova měření průtoku GR Mazanka pro Libeň
Rekonstrukce ČSOV Radiová (009) včetně výtlaků
2011 Rekonstrukce sání a výtlaků ČS Ládví I
Obnova evakuačních čerpadel – Káraný
2010 Obnova vodovodních řadů v ulici Korunní
Obnova nátoku do VDJ Malvazinky
2009 Přeložka vodovodu Brandýs nad Labem
2008 Chlazení lisů přesného lisování ve Wagon Automotive
Rekonstrukce ČS Rohožník
2007 Rekonstrukce ČS Chodová
Rekonstrukce čerpací stanice Koloděje
2006 Rekonstrukce armaturní šachty v areálu ČS Vypich (List 1)
Rekonstrukce armaturní šachty v areálu ČS Vypich (List 2)
Káraný – III. výtlačný řad – indukční průtokoměr DN 600
Rekonstrukce ČS Čerčany
2005 Horský vodopád v Barrandovských ateliérech
Rekonstrukce čerpacího soustrojí ČS Kobylisy
2003 Měrná a redukční šachta, ul. Kolbenova, Praha 9
2002 Rekonstrukce ČS Řepy
2001 Rekonstrukce ČS Zelená Liška

REFERENCE STAVBY 1995 – 2020

ROK PŘĚDMĚT ZAKÁZKY – NÁZEV AKCE
     
2020 12/2020  Doplnění přenosu IŘS – pásmová měřidla provoz sítě oblast 1, I.část – měřící tratě – pásmo 125, Praha 8 
  09/2020  ÚV Podolí – obnova 3 ks chlorátorů v hlavní chlorovně  
  07/2020  Vodoměrná šachtza předávacího místa pro Černošice, umístění praha Radotín  
  04/2020  Rekonstrukce pískových filtrů č. 19-24 v areálu UV Sojovice – 1. etapa – kolektor 
     
2019 07/2019  ÚV Káraný – rekonstrukce vzduchotechniky velín Káraný 
  06/2019  ÚV Káraný – rekonsturkce evakuace Artézsko 
  06/2019  ÚV Káraný – rekonsturkce evakuace Dolnolabsko  
  06/2019  Předávací místo 3. provoz DN150, ul. Pod Zbuzany, Zbuzany 
  06/2019  Předávací místo 3. provoz DN300 ul Do Horoměřic, Horoměřice 
  02/2019  SZNR – ČS Vidoule – Obnova čerpadla M13 a M11 
  01/2019  SZNR – ÚV Káraný Obměna uzávěrů na AO5 – III VŘ 
     
2018 01/2018  Rekonstrukce pískových filtrů č.13-18: I. etapa – armaturní komora 
  10/2018  SZNR – Kyjský uzel, obnova měření průtoku na DN1200, ul. Průmyslová, Praha 9 
  10/2018  Předávací místo 1. provoz – DN100, ul. Klenovská, Praha 9- Vinoř 
  10/2018  Předávací místo 1. provoz – DN80, ul Novosibřinská, Újezd nad lesy 
  10/2018  Předávací místo 4. provoz – DN200, Vestec 
  10/2018  Předávací místo 4. provoz – DN80, Štěpánovská, Vinoř 
  10/2018  Předávací místo 3. provoz – DN80, Třebotov 
  10/2018  Předávací místo 3. provoz – DN80, Kosoř 
2017 09/2017  ÚV Káraný – Rekonstrukce vystrojení vzdušníkových šachet  a SZNR – UV Káraný – Obnova uzávěrů na AO6- III VŘ 
  04/2017  Komplexní opaření na zdroji pitné vody vody Káraný 
  02/2017  Zajištění dodatečné kapacity ČSSV – 2. Etapa 
     
2016 11/2016  SZNR- obnova měření průtoků GR Mazanka pro Liběň, Karlín 
  08/2016  ČSSV – Havarijní oprava potrubí zpětné klapky DN1000 
  04/2016  SZNR – stabilní dochlorovací stanice šachty Nedokončená, Praha 10 
  04/2016  SZNR – rekonstrukce ČSOV Radiová (009) včetně výtlaků  
     
2015 12/2015  SZNR – rekonsturkce ČSOV Lysolajské údolí (096), Lysolaje – Praha 6 
  12/2015  ÚV Káraný rekonstrukce evakuační věře Vestec 
  11/2015  SZNR – ČS Třebotov, doplnění technologie, telemetrie 
  11/2015  ÚV Podolí – SZNR -doplnění obtoku na výlaku DN700 Laurová – Bruska 
  10/2015  ÚV Káraný, úprava na evakuačních věžích Kbel, Křemen, Sojovice 
  10/2015  ČSSV – protipovodňová opatření 
  06/2015  Sanace armaturní komory č.1 VDJ Kvestorská, Praha 4 
  05/2015  SZNR – zkapacitnění měrné tratě č. 117, Praha 8 
  04/2015  SZNR – výměna průtokoměrů ČS a VDJ Zelená liška  
  03/2015  Obnova uzámězů na odtoku z komory č.1, Zelená liška, Praha 4 
  03/2015  ÚV Káraný – měření průtoku OV z odželezovny 
  03/2015  Rekonstrukce čerpací stanice R39 
  03/2015  SZNR – ČS Vidoule – rekonstrukce šachty na výtlaku z ČS, Praha 5 
  01/2015  Rekonstrukce armaturní šachty, ul. Kovářová, Praha 5 
     
2014 12/2014  Výměna vodoměrů R11 a R19 
  10/2014  PČOV Koloděje – Zvýšení kapacity kalového hospodářství 
  10/2014  Rekonstrukce čerpací stanice R38 
  07/2014  Opatření pro zkapacitnění přiváděcího řadu VDJ Háje- VDJ Chlum 
  04/2014  SZNR – rekonstrukce protirárové ochrany ČS Chodová 
  04/2014  Rekonstukce čerpadla M3 v ČSSV 
  04/2014  SZNR – Zmenšení retence ČSOV Werichova (162), Praha 5 
  04/2014  ÚV Káraný, rekonstrukce evakuační věže Kbel 
  02/2014  Rekonstrukce uzavíracího šoupěte DN800 na nátoku filtrace 
  02/2014  CZNR- čs Libeň, rekonstrukce výtlaku průsakové vody, Praha 8 
  04/2014  SZNR – měření zákalu na výstupu z ÚV Káraný ve větrníkové stanici 1. a 2. VŘ 
     
2013 12/2013  Přepojení ČS Uhříněves IV na XIX, Praha 22 
  11/2013  ÚV Káraný, rekonstrukce evakuačních věží Sojovice 
  09/2013  ZPV Káraný, regulační a uzavírací armatury na řadu E 
  08/2013  ÚV Želivka. SZNR, vybudování nové měřící tratě VDJ Jesenice 
  07/2013  ZPV Káraný, měřeníumělé infiltrace – lokalita spojný objekt 
  07/2013  ZPV Káraný, měření umělé infiltrace – lokalita větrák č 3. 
  01/2013  ČSOV VINOŘ Štěpánská, Praha 9 
  01/2013  Rekonstrukce ČSOV, ul. Pod Urnovým hájem, Praha 5 
     
2012 11/2012  Rekonstrukce ČSOV, ul Romana Blahníka, Praha 5 
  06/2012  SZNR – ÚV Podolí, regulace vzduchu SF 
  01/2012  ATS – Hotel Praha 
     
2011 12/2011  Akumuluační nádtž vody B.H Centrum  
  12/2011 ČSOV Zbraslav – Praha 5, ul. Opata Konráda a ul. Spojařů
  11/2011 Rekonstrukce ČSOV, ul. Pod Vysílačkoui, Praha 5
  11/2011 ATS Ovčín . Rekonstrukce na monoblokovou ČS, řízenou FM
  09/2011 ČS Slivenec – doplnění 1 ks čerpacího soustrojí – část technologická a stavební
  08/2011 SZNR Vinoř – Obnova vodoměrné šachty s měřením
  07/2011 Úprava tlakových poměrů vodovodní sítě, Praha 13 – vybavení RŠ 
  07/2011 Náhrada uzavírací klapky na ČS Ládví I.
  07/2011 Dodávka a montáž servopohonů AUMA na ŠO Lahovice řad DN 1000
  07/2011 BD PRAGOSTAV –  výstavba vodovodních přípojek pro BD z hlavního řadu kolektoru Kozinec 
  05/2011 Rekonstrukce ČSOV, ul. Nad Parkem, Praha 5
  05/2011 ČOV Sobín výměna 2 ks klapek a měření tlaku
  03/2011 Rekonstrukce sání a výtlaku ČS Ládví I, Praha 8, čerpání směr Jesenioce
  03/2011 Obnova evakuačních čerpadel ČS infiltrace, Káraný
     
2010 12/2010 Obnova vodovdních řadů v ul. Korunní Praha 2
  12/2010 ČSOV Zbraslav – Praha 5 – rekonstrukce strojní technologie
  11/2010 ÚV Želivka, řízení čerpadel provozní vody – instalace čerpadel M1713
  07/2010 Rekonstrukce nátoku do VDJ Slivenec – oddělení přítoku a gravitace a rekonstrukce rozvaděče
  02/2010 Obnova nátoku do VDJ Malvazinky, Praha 5
     
2009 12/2009 Kolektor Václavské náměstí – odvodňovací svody – nerezové potrubí DN 100
  12/2009 Kolektor Václavské náměstí – oprava trasy C – nerezové potrubí DN 150
  10/2009 Rekonstrukce ČSOV, ul. Žitavského, Praha 5 – rekonstrukce strojní technologie
  09/2009 SZNR GR. Vidoule – RV Dívčí Hrady, Praha 6 – strojní technologie DN 300
  08/2009 Rekonstrukce ČS Lehovec, Praha 9 – podzemní ATS
  07/2009 Rekonstrukce ČSOV, ul. Bečovská, Praha 22
  06/2009 SZNR Radotín – výtlak Kopanina
  06/2009 Rekonstrukce ČSOV, ul. Chřibská, Praha 8 – čerpadla, potrubí, výtalk, měření průtoku 
  06/2009 Přeložka vodovodu Brandýs nad Labem – potrubí DN 300 vedené pod mostem
  04/2009 Rekonstrukce komory č.3, VDJ Karlov, Praha 2 – strojní technologie a vzduchotechnika
  04/2009 Měrná šachta pásmo č.157 – Gr. Ládví III pro staré Letňany – strojní technologie, elelektro, stavba
  01/2009 Měření průtoku na potrubí DN 350 a DN 500, ŠKODA Mladá Boleslav
     
2008 08/2008 ÚV Želivka – štolový přivaděč – měření průtoku
  05/2008 Rekonstrukce ČS Rohožník, Praha 9 – výstavba nové ATS a nátoku do VDJ
  05/2008 LG Hostěnice – potápěčské práce
  04/2008 Rekonstrukce ČSOV Kateřinky, ul. Formanská, Praha 4 – rekonstrukce strojní technologie
  02/2008 Rekonstrukce ČS Třebonice – strojní technologie
  02/2008 ÚV Želivka – zhotovení potrubí a vodní clony chlorovny
  01/2008 Vychlazovací technologie vody v závodě WAGON Bělá pod Bezdězem
     
2007 12/2007 Rekonstrukce ČS Chodová – nová čerpadla s FM – strojní technologie
  09/2007 Vypouštěcí místo Šeberov – strojní technologie DN 100
  09/2007 Zprůtočnění vodovodní sítě na Klárově, ul. U Plovárny, Praha 1 – výměna RV, úprava technologie
  06/2007 VDJ Vyhlídky – Komornická – rekonstrukce měřné trati DN 400
  05/2007 Vystrojení ATS – Červená, Příbram – Zdaboř
  03/2007 ČS Výpadová III – strojní technologie DN 200
     
2006 11/2006 Rekonstrukce ČS Koloděje 
  11/2006 Indukční průtokoměr DN 50 PN 10 – stanovené měřidlo – rekonstrukce technologie
  11/2006 Káraný – III. Výtlačný řad – rekonstrukce indukčního průtokoměru DN 600 PN 16
  11/2006 Výstavba redukční šachty v ul. Káranská – strojní technologie DN 125
  10/2006 Náhradní zásobování pásma č.130 – Ládví, čakovice, Letňany
  09/2006 ČS Barrandov – výtlak Slivenec – rekonstrukce měřicí tratě ve strojovně DN 500i
  09/2006 ČS Barrandov – výtlak Ovčín – rekonstrukce měřicí tratě DN 500
  09/2006 Zásobování Křeslic z vodojemu Jesenice II – strojní technologie RŠ1 a RŠ2
  08/2006 ČS Vypich 1b – zhotovení obslužných lávek na šachtách Š3 a Š12
  08/2006 Vypouštěcí místo ul. Karlovarská – strojní technologie DN 100
  07/2006 ČSOV Čakovice – zámecký park, nová technologie, DRS
  07/2006 Vodojem Čerčany – rekonstrukce nátokového potrubí a sání čerpadel DN 200 a DN 150 nerez
  04/2006 Rekonstrukce technologie ČS Čerčany
  01/2006 Rekonstrukce ČS a VDJ Vypich 1b – Etapa, Praha 6 – 1. část
  01/2006 Rekonstrukce ČS a VDJ Vypich 1b – Etapa, Praha 6 – 2. část
     
2005 12/2005 ČS Baně – rekonstrukce ČS v  AK vodojemu
  11/2005 ČSOV Kralovice – výměna čerpadel a rekonstrukce technologie
  11/2005 ČSOV Zličín I. – rekonstrukce technologie a osazení čerpadla
  11/2005 ČSOV Štěrboholy – výměna čerpadel a rekonstrukce technologie 
  11/2005 ÚV Káraný – regulační klapka DN 500 PN 16 
  11/2005 ÚV Káraný – uzavírací klapky DN 80 PN 16  
  10/2005 Obnova vodovodních řadů v ulici Polabská, Praha 9 – rekonstrukce technologie redukční šachty
  08/2005 ČS KOBYLISY, Praha 8 – rekonstrukce čerpacích soustrojí č.2 a č.3 a protirázové ochrany
  07/2005 ČS HORNÍ POČERNICE, Praha 9 – celková rekonstukce strojní a elektro části – provedení nerez
  07/2005 ČS SLIVENEC, Praha 5 –  celková rekonstrukce strojní a elektro části – provedení nerez
  07/2005 Obnova vodovodních řadů Rokoska – rekonstrukce technologie redukční šachty
  06/2005 Kolovraty – pásmo 210 – výměna technologie redukční a vodoměrné šachty
  05/2005 Vypouštěcí místo PČOV Kbely – strojní technologie DN 100
  05/2005 Vypouštěcí místo ÚČOV Trojská – strojní technologie DN 100
  04/2005 Filmové Ateliery Barrandov – realizace vodního hospodářství – 4x DN 300 – PE
  03/2005 ČS Vestec – provedení protihlukových opatření
     
2004 12/2004 Rekonstrukce čerpacího soustrojí č. 13 – Cholupice 
  11/2004 Oprava nátoků do filtrů odželezovny
  11/2004 Oprava vodoměru násoskového řadu M
  08/2004 ČSOV – iInstalace chrániček pro BD Senzory
  08/2004 Rekonstrukce protirázové ochrany ČS Kozinec
  07/2004 Uzavírací klapka DN 800/16 – ÚV Káraný
  06/2004 ČS odpadních vod PVK a.s.- instalace snímačů hladin
  06/2004 Výměna čerpadel ekonomizéru MA30 a MA31
  04/2004 Výměna čerpadla MA4, Wyman Gordon, Kladno
  02/2004 Indukční průtokoměr na ČS Petrovice
  02/2004 Dávkovací čerpadlo chlornanu sodného – dodávka a montáž
  02/2004 Obnova vodovodních řadů v ul. Trojská – I.etapa-RŠ
     
2003 12/2003 Výměna čerpadla MA3, Wyman Gordon, Kladno
  10/2003 ATS Třebotov + rozdělení obce na 2 tlak. Pásma
  06/2003 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Trója – Podhoří, ČS odpadních vod č.234
  06/2003 Davle – akce Libeň zrychlovací stanice strojní technologie
  06/2003 Spolek Ústí nad Labem – úprava technologie
  04/2003 Redukční a vodoměrná šachta Schoellerova
  03/2003 Výměna vertikálních čerpadel vakuoobloukových pecí
  01/2003 Měrná a redukční šachta pásmo 149 v ul. Kolbenova
  01/2003 RŠ pro pásmo 151 – Staré Hrdlořezy
  01/2003 Redukční šachta propoje na Vysočanském nám.
     
2002 12/2002 Dodávka a montáž redukčního ventilu Cla-Val
  11/2002 Oprava redukční šachty – Hájek – strojní technologie DN 80
  11/2002 SZNR 2002 – redukční ventily – rozvod vody
  10/2002 Měření průtoku plynů pro Kaučuk Kralupy
  10/2002 Vodovod Čerčany – mostní vedení vodovodu přes Sázavu
  10/2002 Pásmo č.413 – Rekonstrukce šachty v ul. Slánská
  10/2002 Kolektor Hlávkův most – výměna armatur a měření průtoku
  05/2002 Systémová obnova vodovodní sítě – zásobní pásmo 320, VDJ Barrandov
  05/2002 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Troja – Podhoří, ČS – technologická část
  05/2002 Systémová obnova vodovodní sítě pásmo č.320 – II. stavba – vodoměrná a redukční šachta
  04/2002 Rekonstrukce VDJ a ČS Řepy
  03/2002 Vodovod Jesenice – Kopanina II. stavba – meziprovozní měřidlo na řadu DN 1200 – Jesenice
  03/2002 Redukční ventil v ul. Morušová
  02/2002 Redukční šachta v ulici Vlašská – rekonstrukce technologické části
  02/2002 AK VDJ Petřín – osazení odvzdušňovacího ventilu
  01/2002 Celoroční servis – údržba, opravy a pohotovost měřicích a regulačních míst v pražské vodovodní síti
     
2001 12/2001 Výměna armatur na VDJ Novodvorská
  11/2001 Hrdlořezy – zokruhování – dovybavení areálu
  10/2001 Posílení ČS Jažlovice
  09/2001 Rekonstrukce AK Vyhlídky
  08/2001 Oprava zkorodovaného potrubí včt. Armatur v  AK VDJ Ládví I A – přítok Jesenice
  08/2001 Rekonstrukce AK Jenerálka
  08/2001 Montáž redukčních ventilů gravitace Ládvá II, RV Košinka, gravitace Kozinec, ČS Flora, RV Lahovice, gravitace Vyhlídky
  07/2001 Měření a regulace přítoku v AK VDJ Suchdol II
  07/2001 Výměna armatur v AK VDJ Lysolaje
  07/2001 Výměna armatur v AK ČS Nebušice
  06/2001 Rekonstrukce AK VDJ Hradní
  06/2001 Oprava redukčního ventilu manipulační šachty Kolovraty
  06/2001 Výměna uzavíracích armatur v armaturní šachtě Karlovarská, v armaturní šachtě na Padesátníku, v ŠO Libeň
  06/2001 Výměna armatur v areálu ČS Zelená Liška
  05/2001 Oprava armatur ve staré armaturní komoře Klíčov
  05/2001 Oprava armatur v armaturní komoře Karlov
  04/2001 Výměna uzavíracích a regulačních armatur, instalace měřidel spotřeby tepla
  03/2001 Rekonstrukce ČS a VDJ  Zelená Liška
  02/2001 Chladicí systém pro kalicí zařízení
  02/2001 Rekonstrukce strojní technologie a měření průtoku na VDJ Petřín
  01/2001 Rekonstrukce měření průtoku na VDJ Kvestorská
  01/2001 Celoroční servis – údržba, opravy a pohotovost měřicích a regulačních míst v pražské vodovodní síti
     
2000 12/2000 Dodávka a montáž redukčních ventilů na lokalitách: pásmo 139 ul. Davídkova, pásmo 134 ul. Milíčova, pásmo 110 Dolní Chabry, pásmo 328 Dívčí Hrady, pásmo 316 Nový Zlíchov, pásmo 303 Radotín III, ul. Vlašská
  12/2000 Oprava armatur DN 800 a DN 700 v ČS Kobylisy 
  11/2000 Oprava armatur v redukčních šachtách pásma 114 gr. Ládví II pro St. Bohnice: RŠ Pískovna, RŠ U kostela, RŠ Kocourkov, RŠ u Pazderek, RŠ Ládví II pro St. Bohnice
  10/2000 Montáž měřidel průtoku: gr. Chodová pro Spořilov DN 300, gr.Spořilov pro Spořilov DN 400, gr. Chodová pro Roztyly DN 300, přítok na VDJ Spořilov
  10/2000 Výstavba pásmových měřidel průtoku: Ládví III DN800 pásmo 106, Ládví II pro St.Bohnice DN 300, gr.Jesenice přes RV Třešňová DN 150, gr.Jesenice  pro Novodvorskou DN 1000, výtlak Slivenec-AT Ovčín DN 100, výtlak Slivenec pásmo 319.2 DN 300, gr. Slivenec pásmo 323 DN 300, gr. Homolka DN 500, pásmo M022 Vypich-Vidoule DN 500
  10/2000 Oprava klapky DN 1000 ČS Ládví I přítok z Jesenice 
  09/2000 Měření průtoku gravitace Kunratice
  09/2000 Měření průtoku RŠ Chodová
  08/2000 Měření průtoku DN 600 ŠO Bolevecká
  08/2000 Měření hustoty kalu na výstupu zahušťovacích odstředivek – ÚČOV
  03/2000 Protirázová ochrana ČS Kobylisy
  03/2000 Měření průtoku na ŠO Písnice
  02/2000 Oprava redukční šachty Staré Kyje
  01/2000 Měření průtoku VDJ Cholupice-gr. Modřany DN 800
  01/2000 Měření průtoku VDJ Baba
  01/2000 Měření průtoku přítok do VDJ Chodová
  01/2000 Měření průtoku VDJ Modřany Jih I – gr. Modřany DN 500
  01/2000 Celoroční servis – údržba, opravy a pohotovost měřicích a regulačních míst v pražské vodovodní síti
     
1999 11/1999 Pražský vodovod – Měření průtoku ČS Řepy – výtlak DN 600
  11/1999 Oprava havárie dělících uzávěrů DN 700 s elektropohony ve vodoměrné a manipulační šachtě Klárov
  06/1999 Měření průtoku pásmo 239 – GR. VDJ Kozinec pro Košík, Zahradní Město DN 800
  06/1999 Měření průtoku pásmo 236 – GR pro Petrovice DN 300 a Přítok do VDJ Kozinec DN 800
  05/1999 Měření průtoku na řadu DN 600 Rustonka – Švábky
     
1998 10/1998 Měření průtoku na GR DN 600 Lhotka – sídliště Modřany III. tlakové pásmo
  10/1998 Měření průtoku na GR DN 600 Lhotka pro Novodvorskou, Hodkovičky, Braník
  10/1998 Měření průtoku na řadu DN 400 GR Jesenice přes VDJ Lhotka do Modřan
  10/1998 Měření průtoku na řadu DN 500 Lhotka – výtlak Lhotka
  10/1998 Měření průtoku na řadu DN 600 GR Jesenice pro Novodvorskou
  10/1998 VDJ Lhotka – přítok DN 600 AK VDJ Lhotka
  07/1998 Rekonstrukce měrné šachty v ul. Sokolská na řadu DN 700 GR Karlov
  07/1998 Měrná šachta v ul. Apolinářská u zdi VDJ Karlov na řadu DN 500
  07/1998 GR Andělky – Dejvice
  07/1998 Flora – Bruska DN 700 – odbočka na Klárov
  07/1998 GR Ládví III – přes RV Liberecká
  07/1998 GR Kobylisy přes RV Davídkova
  07/1998 VDJ Radotín I, II, III – kompletní řešení vodojemů
  07/1998 GR Malvazinky – směr Smíchov
     
1997 12/1997 Měření průtoku na řadu DN 800 Kopanina – Jihozápadní Město
  12/1997 Měření průtoku na řadu VDJ Hradní – GR Letná DN 400
  12/1997 Měření průtoku na řadu DN 400 AT Strahov – GR Hřebenka
  12/1997 Měrná šachta – Staroměstské náměstí
  12/1997 Měrná šachta – Plzeňská
  11/1997 Měření průtoku na řadu DN 300 VDJ Karlov – Malá Strana
  10/1997 Měření průtoku na řadu DN 1600 vstup do 3. a 4. komory VDJ Jesenice
     
1996 12/1996 Měření průtoku na řadech DN 400 Jiráskův most
  12/1996 Měření průtoku na řadech DN 500 a DN 300 Hlávkův most – Atrium
  11/1996 Měření průtoku na řadu DN 600 VDJ Ládví II – Ďáblice
  11/1996 Rekonstrukce měřících míst v závodě Želivka – 2x DN 1200
  10/1996 Rekonstrukce měřících níst na VDJ a ČS Jesenice I
  10/1996 Měření průtoku na řadu DN 500 Novodvorská – Braník
  10/1996 Chlazení pasterů
  07/1996 Měření průtoku na řadu DN 500 VDJ Klíčov – Vysočany
  06/1996 Měření průtoku na řadu DN 500 Zelená Liška – Baarova
  04/1996 Měření průtoku na řadu DN 800 ČS Chodová – Jižní město
  04/1996 Měření průtoku na řadu DN 800 GR DN Ládví III pro Čakovice, Letňany
  04/1996 Měření průtoku na VT řadu DN 600 Flora – Šrobárova
  04/1996 Měření průtoku na řadu DN 600 výtlak z ČS Flora do sítě
  04/1996 Měření průtoku na řadu DN 600 Kyjský uzel – Hostivař
  04/1996 Měření průtoku na propojovacím řadu DN 600 Káraný – Jesenice
  04/1996 Měření průtoku na přívodním řadu DN 1000 Jesenice – VDJ Ládví IA
     
1995 12/1995 Měření průtoku na řadu DN 800 z ČS Libeňský ostrov do VDJ Prosek
  10/1995 Měření průtoku syté páry a tepla na kotli č. 1
  10/1995 Měření průtoku syté páry a tepla na kotli č. 3
  10/1995 Měření průtoku na vodovodním řadu DN 800 Kozinec – Černý Most, Měření průtoku na řadu DN 600 Štěrboholy – Běchovice