O naší společnosti

Společnost vznikla v roce 1994 se zaměřením na projektování, dodávky a rekonstrukce technologických zařízení staveb ve vodá- renství a průmyslu. Projektová i dodavatelská složka je podpořenou střediskem pro diagnostiku.

Specializace:

 • vodojemy a jejich vybavenost
 • liniové stavby vodovodů a kanalizací
 • armaturní a manipulační šachty na vodovodních sítích
 • čerpací stanice pro pitnou vodu
 • čerpací stanice odpadních vod
 • návrhy čerpadel
 • tlaková regulace a protirázové ochrany v potrubních sítích a čerpacích stanicích
 • měření průtoku
 • diagnostika průtokových, tlakových, teplotních stavů v potrubních rozvodech
 • stanovená měřidla a provozní měřidlo
 • potrubní nerezové systémy
 • rozvody stlačeného vzduchu
 • dávkovací systémy chemikálií pro úpravu pitné vody
 • neutralizační stanice chloru
 • ventilační a vzduchotechnické systémy
 • průmyslová chladící technika
 • tepelná čerpadla
 • Naše projekty a technologické celky směřují do vodárenství, teplárenství, energetiky, potravinářského a chemického průmyslu.