Reference projekty

Výběr referencí. Můžete se také podívat na: významné projekty, stavby nebo diagnostika.

Rok
Předmět zakázky – název akce
2011 11/2011 Obnova manipulačních šachet, pásmo 237, Praha 4 – DVZ
08/2011 Zkacitnění vodovodního propoje Žvahov, Praha 8 – DUR, DSP
08/2011 ZPV Káraný, čerpadlo NČSFV, ÚV Sojovice – DRS + DSPS

05/2011 ČS Vidoule – náhrada čerpacího soustrojí č. 11 a 13 – DVZ

05/2011 ČS Strážovská – náhrada čerpacího soustrojí M54 – DVZ2010 12/2010 ČSOV Zbraslav – Praha 5 – rekonstrukce strojní technologie, DRS
12/2010 Sání a výtlak ČS Ládví I. – čerpání směr Jesenice, DVZ, DRS
12/2010 Obnova evakuačních čerpadel ČS infiltrace Káraný
07/2010 ČSOV Vinoř Štěpánovská – DUR, DSP

07/2010 ZPV Káraný, čerpadlo NČSFV, ÚV Sojovice – DVZ, DRS

06/2010 Rekonstrukce nátoku do VDJ Slivenec

06/2010 Záložní nádrže na pitnou vodu Millenium Plaza (Marriott), Praha 1

05/2010 ÚV Želivka, řízení čerpadel provozní vody – DVZ, DRS

03/2010 Měření průtoku a tepla ŠKO-ENERGO ( ŠKODA AUTO )

01/2010 Obnova nátoku do VDJ Malvazinky, Praha 5 – Návrh regulační armatury a DRS2009 12/2009 Úprava tlakových poměrů vodovodní sítě, Praha 13, DVZ
12/2009 Kolektor Václavské náměstí – odvodňovací svody – nerezové potrubí DN 100
12/2009 Kolektor Václavské náměstí – oprava trasy C – nerezové potrubí DN 150
11/2009 ÚV Želivka – Rekonstrukce strojní části dávkování H2SO4 – DVZ
11/2009 Administrativní centrum Letňany – ČSOV – DVZ
10/2009 Rekonstrukce ČSOV, ul. Žitavského, Praha 5 – rekonstrukce strojní technologie
09/2009 SZNR GR. Vidoule – RV Dívčí Hrady, Praha 6 – strojní technologie DN 300
08/2009 Vybavení neutralizační stanice chloru na ČS Ládbí I, Praha 8 – Pasportizace, DVZ, DRS
08/2009 Rekonstrukce ČS Lehovec, Praha 9 – podzemní ATS, DRS
07/2009 Výměna 3 ks čerpacího soustrojí na ČS Lhotka, Praha 4 – Pasportizace, DVZ, DRS
06/2009 VDJ a úprava vody pro obec Svinaře – I. Etapa, DPS
06/2009 Přeložka vodovodu Brandýs nad Labem – potrubí DN 300 vedené pod mostem
06/2009 Rekonstrukce ČSOV, ul. Chřibská, Praha 8 – čerpadla, potrubí, výtalk, měření průtoku , DRS
04/2009 Rekonstrukce komory č.3, VDJ Karlov, Praha 2 – strojní technologie a vzduchotechnika, DRS
04/2009 Měrná šachta pásmo č.157 – Gr. Ládví III pro staré Letňany – strojní technologie, elelektro, stavba, DRS
02/2009 SZNR Radotín – výtlak Kopanina – DVZ
01/2009 Měření průtoku na potrubí DN 350 a DN 500, ŠKODA Mladá Boleslav, DRS
2008 08/2008 ÚV Želivka – čerpadlo vlastní spotřeby s frekvenčním měničem, DVZ, DRS
08/2008 ÚV Želivka – štolový přivaděč – měření průtoku, DRS
06/2008 GR. Jesenice – RV2 v ulici Do Koutů – vystrojení technologie redukční šachty, DSP
05/2008 Rekonstrukce ČS Rohožník, Praha 9 – výstavba nové ATS a nátoku do VDJ, DRS
02/2008 Rekonstrukce ČS Třebonice – strojní technologie, DRS
2007 12/2007 Rekonstrukce ČS Chodová – nová čerpadla s FM – strojní technologie, DRS
10/2007 Úprava tlakových poměrů vodovodní sítě, Praha 13, DUR, DSP
10/2007 Wellness centrum Všeň – úpravna vody a AT stanice, DPS
09/2007 Radotín – výtlak Kopanina, DVZ
07/2007 Výměna chladivového kompresoru v závodě SFINX Holešov, DSP
06/2007 VDJ Vyhlídky – Komornická – rekonstrukce měřné trati DN 400, DRS
05/2007 Opavia Opava – ZZT
05/2007 Vystrojení ATS – Červená, Příbram – Zdaboř, DRS
03/2007 Připojení vodovodního přivaděče do Průhonic na dva vodovody A a B DN 1200 Jesenice II, DSP
02/2007 BIVOJ Opava – chlazení propylenglykolu
02/2007 Výměna chladivového kompresoru v závodě SFINX Holešov, DRS
02/2007 Osazení nového kondenzátoru a výměna chladící věže, DRS
01/2007 Wellness centrum Všeň – úpravna vody a AT stanice, DVZ
2006 12/2006 Rekonstrukce čerpací stanice Rohožník, Praha 9, DSP, DVZ
11/2006 Obnova evakuačních čerpadel ČS infiltrace, Káraný, Pasportizace, DSP, DVZ
11/2006 Šoupátkový objekt, ul. K Mejtu, přípojka NN, Praha 4, DÚR, DSP,
11/2006 Rekonstrukce ČS Koloděje, DRS
11/2006 Káraný – III. Výtlačný řad – rekonstrukce indukčního průtokoměru DN 600 PN 16, DRS
11/2006 SZNR – indukční průtokoměr DN50/PN10 – stanovené měřidlo
09/2006 ČS Barrandov – výtlak Ovčín – rekonstrukce měřicí tratě DN 500, DRS
08/2006 Osazení nových ind. průtokoměrů na 1. a 2. Káranském řadu v H.Počernicích, DSP, DVZ
08/2006 Wellness centrum Všeň – úpravna vody a AT stanice, DVZ
07/2006 ČSOV Čakovice – zámecký park, nová technologie, DRS
2005 12/2005 ČS Baně – rekonstrukce ČS v AK vodojemu, DRS

11/2005 ČSOV Kralovice – výměna čerpadel a rekonstrukce technologie, DRS

11/2005 ČSOV Zličín I. – rekonstrukce technologie a osazení čerpadla, DRS

11/2005 ČSOV Štěrboholy – výměna čerpadel a rekonstrukce technologie, DRS

11/2005 ÚV Káraný – regulační klapka DN 500 PN 16, DRS

09/2005 MCDM Dlouhá míle – ČSOV

08/2005 OMI “stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008 – Komunikace Čakovice – zokruhování vod. řadů – DSP

08/2005 Rekonstrukce technologie čerpací stanice

07/2005 Rekonstrukce čerpací stanice Horní Počernice – DRS
07/2005 Rekonstrukce čerpací stanice Slivenec – DRS
06/2005 Výtlačný řad vodovodu pro horní tlakové pásmo čerpací stanice Čerčany – DUR, DSP, DVZ
06/2005 Výtlačný řad vodovodu pro horní tlakové pásmo čerpací stanice Čerčany – DPS
06/2005 Redukční šachta sídliště Košík – Trojmezí, Sluneční vršek
04/2005 Výměna technologie redukční a vodoměrné šachty pro pásmo 210 – Kolovraty
03/2005 ČS Vestec – provedení protihlukových opatření, DRS
01/2005 Vodovod Polabská – Čakovice – dokumentace technologické části, DSP, DRS
2004 12/2004 Rekonstrukce čerpacího soustrojí č. 13 – Cholupice , DRS

11/2004 Oprava nátoků do filtrů odželezovny, DRS

11/2004 Oprava vodoměru násoskového řadu M, DRS

09/2004 Redukční šachta v Čakovicích, ul. Polabská, DUR

09/2004 Redukční šachta v Letňanech, ul. Opočenská, DUR

09/2004 Redukční šachta v Malešicích, ul. Káranská, DUR

08/2004 Zásobení Křeslic z VDJ Jesenice II, Praha 15 – technologická část redukčních šachet RŠ1 a RŠ2

08/2004 Rekonstrukce manipulační šachty na hlavním vodovodním řadu v Hostivicích u mateřské školky, DRS

08/2004 Rekonstrukce protirázové ochrany ČS Kozinec, DRS

07/2004 Uzavírací klapka DN 800/16 – ÚV Káraný, DRS

06/2004 Zásobování pitnou vodou VDJ Sloup, VT pásmo Sloup a VDJ Hvozdnice

05/2004 Náhradní zásobování VDJ Bruska, DSP

04/2004 Obnova vodovodních řadů v ulici Trojská – 2.stavba – technologická část RŠ2 a RŠ3

04/2004 Zásobování pitnou vodou VDJ Sloup, VT pásmo Sloup a VDJ Hvozdnice, ZPD

02/2004 Indukční průtokoměr na ČS Petrovice, DRS
02/2004 Obnova vodovodních řadů v ul. Trojská – I.etapa-RŠ, DRS
2003 11/2003 Studie na rekonstrukci ČS Čerčany

10/2003 ATS Třebotov + rozdělení obce na 2 tlak. Pásma, DRS

09/2003 Rezidenční čtvrť Nová Liboc, SO 311 – Vodovod Rybničná

09/2003 Rozdělení vodovodního řadu obce Třebotov na dvě tlaková pásma

07/2003 Rekonstrukce ČS Františkovi Lázně – studie

06/2003 Rekonstrukce vodovodu a kanaluzace Trója – Podhoří, ČS odpadních vod č.234, DRS

04/2003 Redukční a vodoměrná šachta Schoellerova, DRS

03/2003 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí n/Labem – úprava technologie BČOV, CHČOV, ČOV EPI

03/2003 Vodovod Čerčany – mostní vedení vodovodu přes Sázavu, DRS

03/82003 Výměna vertikálních čerpadel vakuoobloukových pecí, DRS

01/2003 Měrná a redukční šachta pásmo 149 v ul. Kolbenova, DRS

01/2003 RŠ pro pásmo 151 – Staré Hrdlořezy, DRS

01/2003 Redukční šachta propoje na Vysočanském nám., DRS
2002 11/2002 SZNR 2002 – redukční ventily – rozvod vody, DRS

10/2002 Měření průtoku plynů pro Kaučuk Kralupy

10/2002 Vodovod Čerčany – mostní vedení vodovodu přes Sázavu

10/2002 Kolektor Hlávkův most – výměna armatur a měření průtoku

06/2002 Pásmo č.413 – Rekonstrukce šachty v ul. Slánská

05/2002 Čelákovice – Sedlčánky – čerpací jímka splaškové kanalizace, DRS

05/2002 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Troja – Podhoří, ČS – technologická část, DRS

05/2002 Systémová obnova vodovodní sítě pásmo č.320 – II. stavba – vodoměrná a redukční šachta, DRS

04/2002 Rekonstrukce VDJ a ČS Řepy, DRS

03/2002 Redukční ventil v ul. Morušová, DRS

02/2002 Obnova vodovodních řadů Rokoska v Praze 8, DSP

02/2002 Měrná a redukční šachta pásma 149 v ulici Kolbenova v Praze 9, DSP

02/2002 Redukční šachta pro pásmo 151 Staré Hrdlořezy v Praze 9, DSP

02/2002 Redukční šachta pro pásmo 150a a propoje na Vysočanském náměstí v Praze 9, DSP

02/2002 Redukční šachta v ulici Vlašská – rekonstrukce technologické části, DRS

01/2002 Celoroční servis – údržba, opravy a pohotovost měřicích a regulačních míst v pražské vodovodní síti, DRS

01/2002 Redukční a vodoměrná šachta Schoellerova

2001 12/2001 Fakturační měření ÚLV řadů A a D, DSP

12/2001 Výměna armatur na VDJ Novodvorská, DRS

11/2001 Hrdlořezy – zokruhování – dovybavení areálu, DRS

10/2001 Posílení ČS Jažlovice, DRS

10/2001 Zásobní pásmo 113 + 116 – vodoměrné a redukční šachty
09/2001 Vodovod Jesenice – Kopanina II. stavba – meziprovozní měřidlo na řadu DN 1200 – Jesenice, DRS
09/2001 Rekonstrukce AK Vyhlídky, DRS
09/2001 Obnova vodovodních řadů v ulici Trojská – projekt technologické části redukční šachty
08/2001 Oprava zkorodovaného potrubí včt. Armatur v AK VDJ Ládví I A – přítok Jesenice, DRS
08/2001 Rekonstrukce AK Jenerálka, DRS
08/2001 Montáž redukčních ventilů gravitace Ládvá II, RV Košinka, gravitace Kozinec, ČS Flora, RV Lahovice, gravitace Vyhlídky, DRS
07/2001 Měření a regulace přítoku v AK VDJ Suchdol II, DRS
07/2001 Výměna armatur v AK VDJ Lysolaje, DRS
07/2001 Výměna armatur v AK ČS Nebušice, DRS
06/2001 Pásmo č. 238 – GR pro Hostivař DN 600, DVZ
06/2001 Pásmo č. 238 – GR pro Černý Most DN 800, DVZ
06/2001 Výměna armatur v areálu ČS Zelená Liška, DRS
05/2001 Oprava armatur ve staré armaturní komoře Klíčov, DRS
05/2001 Oprava armatur v armaturní komoře Karlov, DRS
05/2001 Výměna uzavíracích armatur v armaturní šachtě Karlovarská, v armaturní šachtě na Padesátníku, v ŠO Libeň, DRS
02/2001 Káraný – vodovod, rekonstrukce havarijního propojení výtlaku III na zásobní řad Čelákovice- Brandýs nad Labem
02/2001 Chladicí systém pro kalicí zařízení, DRS
02/2001 Rekonstrukce AK VDJ Hradní, DRS
02/2001 Rekonstrukce strojní technologie a měření průtoku na VDJ Petřín
01/2001 Celoroční servis – údržba, opravy a pohotovost měřicích a regulačních míst v pražské vodovodní síti, DRS
2000 12/2000 Vodoměrná a redukční šachta v areálu PVK a.s., ul. Pražského, Praha 5, DSP
12/2000 Dodávka a montáž redukčních ventilů na lokalitách: pásmo 139 ul. Davídkova, pásmo 134 ul. Milíčova, pásmo 110 Dolní Chabry, pásmo 328 Dívčí Hrady, pásmo 316 Nový Zlíchov, pásmo 303 Radotín III, ul. Vlašská, DRS
12/2000 Oprava armatur DN 800 a DN 700 v ČS Kobylisy , DRS
11/2000 Oprava armatur v redukčních šachtách pásma 114 gr. Ládví II pro St. Bohnice: RŠ Pískovna, RŠ U kostela, RŠ Kocourkov, RŠ u Pazderek, RŠ Ládví II pro St. Bohnice, DRS
10/2000 Montáž měřidel průtoku: gr. Chodová pro Spořilov DN 300, gr.Spořilov pro Spořilov DN 400, gr. Chodová pro Roztyly DN 300, přítok na VDJ Spořilov, DRS
10/2000 Výstavba pásmových měřidel průtoku: Ládví III DN800 pásmo 106, Ládví II pro St.Bohnice DN 300, gr.Jesenice přes RV Třešňová DN 150, gr.Jesenice pro Novodvorskou DN 1000, výtlak Slivenec-AT Ovčín DN 100, výtlak Slivenec pásmo 319.2 DN 300, gr. Slivenec pásmo 323 DN 300, gr. Homolka DN 500, pásmo M022 Vypich-Vidoule DN 500
10/2000 Oprava klapky DN 1000 ČS Ládví I přítok z Jesenice , DRS
10/2000 Obnova distribučního řadu ČS Káraný – VDJ Flora, odbočka Horní Počernice, DRS
09/2000 Systémová obnova inženýrských sítí vodovodů a kanalizací, zásobní pásmo č. 406, DSP
09/2000 Měření průtoku gravitace Kunratice
09/2000 Měření průtoku RŠ Chodová
08/2000 Měření průtoku DN 600 ŠO Bolevecká, DRS
08/2000 Rekonstrukce měření průtoku na VDJ Kvestorská, DRS
08/2000 Fakturační měření ÚLV řadů A a D, DSP
08/2000 Měření hustoty kalu na výstupu zahušťovacích odstředivek – ÚČOV, DRS
08/2000 Rekonstrukce ČS a VDJ Zelená Liška, DRS
03/2000 Protirázová ochrana ČS Kobylisy, DRS
03/2000 Měření průtoku na ŠO Písnice, DRS
02/2000 Oprava redukční šachty Staré Kyje, DRS
01/2000 Měření průtoku VDJ Cholupice-gr. Modřany DN 800, DRS
01/2000 Měření průtoku VDJ Baba, DRS
01/2000 Měření průtoku přítok do VDJ Chodová, DRS
01/2000 Měření průtoku VDJ Modřany Jih I – gr. Modřany DN 500
01/2000 Celoroční servis – údržba, opravy a pohotovost měřicích a regulačních míst v pražské vodovodní síti, DRS
1999 08/1999 Změna způsobu chlazení zimního stadionu Kralupy nad Vltavou, DSP, DRS
11/1999 Pražský vodovod – Měření průtoku ČS Řepy – výtlak DN 600, DRS
11/1999 Oprava havárie dělících uzávěrů DN 700 s elektropohony ve vodoměrné a manipulační šachtě Klárov, DRS
06/1999 Měření průtoku pásmo 239 – GR. VDJ Kozinec pro Košík, Zahradní Město DN 800, DRS
06/1999 Měření průtoku pásmo 236 – GR pro Petrovice DN 300 a Přítok do VDJ Kozinec DN 800, DRS
05/1999 Měření průtoku na řadu DN 600 Rustonka – Švábky, DRS
1998 10/1998 Měření průtoku na GR DN 600 Lhotka – sídliště Modřany III. tlakové pásmo, DRS

10/1998 Měření průtoku na GR DN 600 Lhotka pro Novodvorskou, Hodkovičky, Braník, DRS

10/1998 Měření průtoku na řadu DN 400 GR Jesenice přes VDJ Lhotka do Modřan, DRS

10/1998 Měření průtoku na řadu DN 500 Lhotka – výtlak Lhotka, DRS

10/1998 Měření průtoku na řadu DN 600 GR Jesenice pro Novodvorskou, DRS

10/1998 VDJ Lhotka – přítok DN 600 AK VDJ Lhotka, DRS
07/1998 Rekonstrukce měrné šachty v ul. Sokolská na řadu DN 700 GR Karlov, DRS
07/1998 Měrná šachta v ul. Apolinářská u zdi VDJ Karlov na řadu DN 500, DRS
07/1998 GR Andělky – Dejvice, DRS
07/1998 Flora – Bruska DN 700 – odbočka na Klárov, DRS
07/1998 GR Ládví III – přes RV Liberecká, DRS
07/1998 GR Kobylisy přes RV Davídkova, DRS
07/1998 VDJ Radotín I, II, III – kompletní řešení vodojemů, DRS
07/1998 GR Malvazinky – směr Smíchov, DRS
01/1998 Plynofikace obce Libušín
1997 12/1997 Měření průtoku na řadu DN 800 Kopanina – Jihozápadní Město, DRS

12/1997 Měření průtoku na řadu VDJ Hradní – GR Letná DN 400, DRS

12/1997 Měření průtoku na řadu DN 400 AT Strahov – GR Hřebenka, DRS

12/1997 Měrná šachta – Staroměstské náměstí, DRS

12/1997 Měrná šachta – Plzeňská, DRS
11/1997 Měření průtoku na řadu DN 300 VDJ Karlov – Malá Strana, DRS
1996 12/1996 Měření průtoku na řadech DN 400 Jiráskův most, DRS

12/1996 Měření průtoku na řadech DN 500 a DN 300 Hlávkův most – Atrium, DRS

11/1996 Měření průtoku na řadu DN 600 VDJ Ládví II – Ďáblice, DRS

11/1996 Rekonstrukce měřících míst v závodě Želivka – 2x DN 1200, DRS

10/1996 Rekonstrukce měřících níst na VDJ a ČS Jesenice I, DRS

10/1996 Měření průtoku na řadu DN 500 Novodvorská – Braník, DRS

10/1996 Chlazení pasterů, DRS

07/1996 Měření průtoku na řadu DN 500 VDJ Klíčov – Vysočany, DRS

06/1996 Měření průtoku na řadu DN 500 Zelená Liška – Baarova, DRS

04/1996 Měření průtoku na řadu DN 800 ČS Chodová – Jižní město, DRS
04/1996 Měření průtoku na řadu DN 800 GR DN Ládví III pro Čakovice, Letňany, DRS
04/1996 Měření průtoku na VT řadu DN 600 Flora – Šrobárova, DRS
04/1996 Měření průtoku na řadu DN 600 výtlak z ČS Flora do sítě, DRS
04/1996 Měření průtoku na řadu DN 600 Kyjský uzel – Hostivař, DRS
04/1996 Měření průtoku na propojovacím řadu DN 600 Káraný – Jesenice, DRS
04/1996 Měření průtoku na přívodním řadu DN 1000 Jesenice – VDJ Ládví IA, DRS
1995 12/1995 Měření průtoku na řadu DN 800 z ČS Libeňský ostrov do VDJ Prosek, DRS
10/1995 Měření průtoku syté páry a tepla na kotli č. 1, DRS
10/1995 Měření průtoku syté páry a tepla na kotli č. 3, DRS
10/1995 Měření průtoku na vodovodním řadu DN 800 Kozinec – Černý Most, Měření průtoku na řadu DN 600 Štěrboholy – Běchovice, DRS
06/1995 Měření průtoku na řadu DN 400 – Kyje, odbočka z řadu DN 600, DRSVýběr referencí. Můžete se také podívat na: významné projekty, stavby nebo diagnostika.