Výstavba a rekonstrukce

Realizujeme výstavbu a rekonstrukce technologických částí staveb v oborech:
Vodárenství, energetika, teplárenství a městské inženýrství

 • čerpací stanice surové nebo pitné vody
 • automatické tlakové stanice ( ATS )
 • vodojemy, jejich vystrojení a řízení
 • nerezové potrubní rozvody a konstrukce
 • protirázové ochrany ve vodovodních sítích
 • protirázové ochrany čerpacích stanic
 • redukční ventily a regulační armatury v potrubních rozvodech a čerpacích stanicích
 • vodoměry, průtokoměry, kalorimetry a stanovená měřidla
 • vodoměrné, redukční a manipulační uzly v podzemních šachtách
 • čerpací stanice odpadních vod
 • čerpací stanice tlakové kanalizace
 • úpravny pitné vody a ČOV

Průmyslová chladicí zařízení

 • kompresorové chladicí jednotky
 • ventilátorové chladiče kapalin
 • chladicí věže
 • potrubní rozvody teplonosných médií
 • využití odpadního tepla z výrobních procesů a tepelného potenciálu pitné a odpadní vody
 • systémy zpětného získávání tepla z chladicích zařízení
 • průmyslové aplikace tepelných čerpadel
Výstavba a rekonstrukce Výstavba a rekonstrukce
Výstavba a rekonstrukce Výstavba a rekonstrukce
Výstavba a rekonstrukce Výstavba a rekonstrukce